Personvernerklæring sert555.no

Behandlingsavsvarlig

Hvert sertifiseringorgan (se liste på forsiden) er ansvarlig for innhold vedrørende sine kunder. Overordnet ansvar for websiden er ASAS Sertififsering AS (heretter omtalt som ASAS) som drifter dette på sin server. Gjelder det generelt innhold som ikke faller inn under et sertifiseringsorgan rettes henvendlesen til ASAS.

Formål med lagrede data

Denne websiden lagrer data om virksomheter som har tillatelse etter sertifisering til å drive opplæring og sakkyndige kontroller/reparasjoner av maskiner som faller inn under kravene i forskrift Utførelse av arbeid. Kontaktdata lagres også for dokumentasjon hvis evt. spm. dukker opp senere. Ønsker du å be om innsyn i dine lagrede data eller begjære disse slettet henvender du deg til ASAS på telefon: 33060500 eller epost: asas@asassert.no

Rettslig grunnlag for behandlingen av data

Denne websiden lagrer data om virksomheter som har tillatelse etter sertifisering til å drive opplæring og sakkyndige kontroller/reparasjoner av maskiner som faller inn under kravene i forskrift Utførelse av arbeid. Dette er lovpålagt at kunder og offentlige institusjoner skal kunne se status på virksomheter som faller inn under denne forskriften.

Hvilke personopplysninger behandles

Hvert sertifiseringsorgan administrerer kontaktinformasjon som virksomheter opplistet under søkesider selv har oppgitt som sine kontaktdata for at eventuelle kunder eller andre institusjoner skal kunne komme i kontakt med virksomheten. Vi lagrer navn på ansvarlige, telefonnumer og epostadresser.

I vår kontaktskjema lagrer vi data oppgitt av innsender slik som navn, telefonnummer og epostadresse samt hva tilbakemeldingen omhandler.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene

Vårt kontaktskjema er det frivillig å bruke - men for å kunne sende oss en tilbakemelding via dette krever vi at samtykke godkjennes. Ønsker man ikke å samtykke må vi kontaktes via telefon eller epost.

Innholdet i søkesidene gjelder kun bedriftsdata oppgitt av de sertifiserte virksomhetene. Her er alle opplysninger frivillig oppgitt av de sertifiserter virksomheter og der det brukes private telefonnummer eller epostadresser er dette frivillig av omhandlet virksomhet og kan når som helst endres av ansvarlig sertifiseringsorgan.

Utleveres opplysningene til tredjepart

Vi utleverer kun opplysningene til offentlige institusjoner eller ansvarlig sertifiseringsorgan over deres egne kunder. Data registrert i vårt kontaktskjema utlveres ikke med mindre rettslig krav fra myndigheter foreligger.

Lagrer vi cookies

Nei på sert555.no lagrer vi ikke cookies.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene

Data fra denne siden slettes kun når hvert ansvarlig sertifiseringsorgan sletter sine kunder og data. En del data slettes ikke men settes til usynlig. Dette for å kunne fremvise dokumentasjon på at en virksomhet faktisk har vært sertifisert for en type kompetanse på et gitt tidspunkt. Alle kontaktdata kan anonymiserers av hvert sertifiseringsorgan på forespørsel av kunde. Man kan dog ikke anonymisere en virksomhet så mye at den ikke kan identifiseres etter formålet til denne websiden.

Alle data omfattes av back-up som lagres i inntil et år. Ved fjerning i våre registre vil data gradvis fjernes fra back-up. Back up lagres også hos DaWa WebSuport for sikker lagring på ekstern lokasjon. Vi oppbevarer ikke data utenfor Norges grenser og kun på to lokasjoner i Vestfold.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder

Den registrerte i vårt kontaktskjema kan når som helst begjære innsyn i sine data som er registrert der og disse kan også slettes på forespørsel med mindre rettslige grunnlag finnes for ikke å slette. Informasjon om en virksomhet skal henvendes til eiende sertifiseringsorgan for innsyn og sletting/endring.

Skal man operere innenfor fagområder som omhandles av forskrift Utførelse av arbeid kan man ikke velge å skjule sin virksomhet og ansvarlige personer da dette brukes aktivt for å kontrollere gyldigeten av hver virksomhet ved utstedelse av kompetansebevis. En kunde skal også kunne søke opp en virksomhet som utfører sakkyndig arbeid på en maskin etc. for å kunne validere at virksomheten faktisk har kompetanse til dette.

Våre data oppbevares og forvaltes etter norske lover.

Hvordan sikres opplysningene

Alle data ligger på egne servere som følger nøye oppgraderinger og patcher. Ved eventuelle feil eller hendelser har vi gode back-up løsnigner som raskt kan få en ødelagt løsning opp å gå igjen. Vi bruker HTTPS på nettilkoblinger for økt sikkerhet. Vi jobber kontinuerlig for å unngå hacking og datainnbrudd og vår webserver står i et isolert miljø for å unngå uatorisert tilgang.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via vårt kontaktskjema eller via ASAS Sertifisering AS om generell drift. Data som forvaltes av et sertifiseringsorgan må tas direkte med disse og kontaktdata til disse finner du på vår forside.

Generelle henvendelser gjøres til:

ASAS Sertfifisering AS
Thorøyaveien 21
3209 Sandefjord

Tlf: 33060500

Epost: asas@asassert.no

 

Personvernerklæringen er sist oppdatert: 03.03.2018 13:21