Hovedsiden

Opplæring

Sakkyndig

 

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter

 

Norm for opplæringsvirksomhet (ny oktober 2014

Endringer i norm for sertifisert sikkerhetsopplæring brev 03112011 - Praktisk kjøreopplæring, Modul 4

Gjennomføring av kurs i sertifisert sikkerhetsopplæring i modul 1, 2 og 3

Trykk i modulene under for å lese opplæringsplanene

Tilleggsmodul C1 og C2 Praksis 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 Tilleggsmodul C1 og C2 Teori Modul 2.8 Modul 2.7 Modul 2.6 Modul 2.5 Modul 2.4 Modul 2.3 4.2 3.2 Modul 2.2 4.1 3.1 MOdul 2.1 Modul 1.1

 

 

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene er utarbeidet og driftes av ASAS Sertifisering AS
Versjon 4 4 May, 2019