Sertifiseringsorgan

Om SGS

Kriterier

Kategorier

Søkesider

Ressurser

Kontakt oss

Linker

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over  sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter i Norge
.

SERTIFISERT OPPLÆRINGSVIRKSOMHET

Forskrift om administrative ordninger, stiller klare krav til virksomheter som skal driver med sertifisert sikkerhetsopplæring, §8-1, opplæringsvirksomheter/ skoler som driver med sertifisert sikkerhetsopplæring i.h.t §10-3 i forskrift om utførelse av arbeid skal være sertifisert.

 

Midlertidig tillegg ved fjernundervisning

  1. Synkron fjernundervisning - Det skal være en direkte to veis forbindelse i både lyd og bilde, slik at instruktør og elever kan se og kommunisere med hverandre fortløpende under hele opplæringen. Instruktøren skal være tilgjengelig også under arbeidsoppgaver ol.
  2. Skal kunne bruke flere medier, ofte i kombinasjon f.eks: trykt materiell, film, PowerPoint osv.
  3. Rutine som klart beskriver gjennomføring av Modul 1, Modul 2, Modul 3, og Modul 4
  4. Opplæringsvirksomheten må kunne fremlegge sporbar dokumentasjon på faktisk gjennomført undervisning, undervisningstid, deltagelse og undervisningsmateriell. Som i ordinær klasseromsundervisning, må instruktøren vurdere og verifisere elevens innsikt og delaktighet.
  5. Opplæringsvirksomheten må vurdere størrelse på kursgruppe basert på aktuell teknisk løsning.
  6. Det skal dokumenteres tilgang til nødvendig arbeidsutstyr for den praktiske del av kurset
  7. Beskrivelse av rutine/prosedyre for elektronisk prøving.
  8. Rutine/prosedyre for hygienetiltak og smittebegrensning ved gjennomføring av den praktiske opplæringen.

 

Dette dokumenteres til ansvarlig sertifiseringsorgan, før det gis tillatelse til fjernundervisning.

 

 

 

Translate by Google

 

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene driftes av ASAS Sertifisering AS
Område sist oppdatert
Sunday 15-Oct-2023 11:02

Personvernpolicy