Sertifiseringsorgan

Om SGS

Kriterier

Kategorier

Søkesider

Ressurser

Kontakt oss

Linker

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over  sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter i Norge
.

Alternativ undervisning ved sertifisert sikkerhetsopplæring korona pandemi

15/4-2020

Sertifiseringsorganene (heretter SGS) har nå mottatt klarsignal fra Arbeidstilsynet vedr. gjennomføring av sertifisert sikkerhetsopplæring som fjernundervisning inkl. elektronisk prøving, for å hindre videre smittespredning i forbindelse med COVID – 19 viruset.
Det forventes av SGS at prosedyrer/rutiner som er utarbeidet av den sertifiserte opplæringsvirksomheten skal være dokumentert og implementert i virksomhetens kvalitetssystem.

Den sertifiserte virksomhet skal sørge for at disse prosedyrer/rutiner er godt kjent og etterlevd av all nødvendig personell i den sertifiserte virksomhet.

Disse prosedyrer/rutiner skal være forankret i ledelsen og skal være sporbare ved revisjonen eller på forlangelse fra myndighetene. Sertifiseringsorganet er klar over at dette er en midlertidig løsning, men det er likevel viktig å kunne vurdere dette som en del av den sertifiserte virksomheten sin kapasitet for gjennomføring av sertifisert sikkerhetsopplæring.

Det skal foreligge beskrivelse som ivaretar alle modulene ved sertifisert sikkerhetsopplæring, dvs. at Modul 1, Modul 2, Modul 3, og Modul 4, samt oppkjøring skal gjennomføres av samme opplæringsvirksomhet. Ved utvidelser av fagområder, må dokumentasjon på tidligere gjennomførte moduler foreligge før opplæringen kan starte.
Alle hensyn og forhåndsregler med tanke på smittespredning må ivaretas også ved de praktiske modulene. For gjennomføring av praksis og oppkjøring må man forholde seg til enhver tid gjeldene retningslinjer fra folkehelseinstituttet.

Det skal foreligge detaljert beskrivelse av alle modulene og det skal foreligge dokumentasjon med tilgang til nødvendige arbeidsutstyr for gjennomføring av den praktiske delen av opplæringen. Dette gjelder både praksis i egen regi eller ved bruk av fadder ved modul 4.

Disse prosedyrer/rutiner skal dokumenteres av virksomheten overfor sertifiseringsorganet før det igangsettes med alternativ undervisningsmetode ved sertifisert sikkerhetsopplæring.

Vi minner også om at alle elementer iht gjeldende opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring ivaretas til enhver tid.

Det spesifiseres at dette er en midlertidig løsning, og kun så lenge det er strenge restriksjoner fra myndighetene med tanke på smittespredning i forbindelse med Corona pandemien, det kan komme endringer/veiledninger i forbindelse med dette, det vil da bli distribuert til våre virksomheter.

I tillegg til denne informasjon henvises det til kravspesifikasjon som du finner ved å trykke her.

 

Translate by Google

 

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene driftes av ASAS Sertifisering AS
Område sist oppdatert
Sunday 15-Oct-2023 11:02

Personvernpolicy