Sertifiseringsorgan

Om SGS

Kriterier

Kategorier

Søkesider

Ressurser

Kontakt oss

Linker

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over  sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter i Norge
.

Ressurser til fritt bruk:

Her har vi en samling av forskrifter, maler og dokumenter som fritt kan benyttes.

Dokumenter som er laget i PDF formatet åpnes best i Adobe Reader som du kan laste ned her:

Norm for opplæringsvirksomhet 13.10.2014

Normer for kontrollomfang utg. 2.4 28.01.2013

Forskrift om utførelse av arbeid 19.12.2012

Kommentarer til forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende teksninske krav

Forskrift om maskiner

Speil mellom Gammel Bruk av arbeidsutstyr og nye forskrifter

 

 

Translate by Google

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene driftes av ASAS Sertifisering AS
Område sist oppdatert
Sunday 15-Oct-2023 11:02

Personvernpolicy