Sertifiseringsorgan

Om SGS

Kriterier

Kategorier

Søkesider

Ressurser

Kontakt oss

Linker

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over  sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter i Norge
.

 

USTKRIFTSVENNLIG SIDE FINNER DU HER

Firmanavn: Datek Løfteteknikk AS
Organisasjonsnr. 948 484 188
Sertifiseringsstatus Godkjent sertifisert virksomhet
Adresse: Morteveien 6
1481 Hagan
Fylke Akershus
Telefon: 22906080
Mobiltelefon: 92080780
Telefaks:
E-post Adresse: riber@datek.as
Web sider: www.datek.as
Virksomhetstype Opplæring/sakkyndig
Sertifisert av: ASAS Sertifisering AS
Sertifisering Opplæring: ATS-072
Sertifisering Sakkyndig: ATS-072
S1 / S2 S1
Uavhengighetstype C
Faglig leder Oppl. Øistein Riber
Faglig leder Sakk Øistein Riber

Sertifiseringskategori Opplæring
Kategori Beskrivelse
G4
Bro- / Traverskraner
G8
Lastebilkran
G11
Løfteredskap
T1
Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn
T2
Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn
T3
Svinggaffel og høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukkttruck t.o.m. 10 tonn
T4
Motvektstruck t.o.m. 10 tonn
T5
Sidelaster t.o.m. 10 tonn

Sertifiseringskategori Kontroll
Kategori Beskrivelse
G1
Mobilkraner
G2
Tårnkraner
G3
Portal-/svingkraner
G4
Bro-/traverskraner
G7
Vinsjer/spill/talje
G8
Lastebilkraner
G10
Hånddrevne kraner
G11
Løst utstyr/løfteredskap, se fagområde R4
G12
Scenerigger, se undergruppe S
G20
Kraner - Andre - Beskrives:
RX
Alle typer Løfteredskap
TX
Alle typer Løfte- og stablevogner
MX
Alle typer Masseforflytningsmaskiner
PX
Personløftere alle typer
BX
Bergingsvogner - alt utstyr
SX
Alt utstyr (må i tillegg være godkjent innen andre aktuelle fagområder
TBX
Alle typer Trallebaner


 

Translate by Google

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene driftes av ASAS Sertifisering AS
Område sist oppdatert
Sunday 15-Oct-2023 11:02

Personvernpolicy