www.sert555.no

Firmanavn: Oslo universitetssykehus Sterilavdelingen
Sertifiseringsstatus Godkjent sertifisert virksomhet
Adresse: Postboks 4950
0424 Oslo
Fylke Oslo
Telefon: 02770
Mobiltelefon: 93637971
Telefaks:
E-post Adresse: oddbkr@ous-hf.no
Web sider: www.oslo-universitetssykehus.no
Virksomhetstype Opplæring
Sertifisert av: ASAS Sertifisering AS
Sertifisering Opplæring: ATS-485
Faglig leder Opplæring Oddbjørn Kristiansen
Faglig leder Sakkyndig

Sertifiseringskategori Opplæring


Kategori Beskrivelse
T1
Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn
T2
Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn
T3
Svinggaffel og høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukkttruck t.o.m. 10 tonn
T4
Motvektstruck t.o.m. 10 tonn
T5
Sidelaster t.o.m. 10 tonn

Sertifiseringskategori Kontroll


Ingen klasser under kontroll