www.sert555.no

Firmanavn: Kran & Utstyrskontroll AS
Sertifiseringsstatus Godkjent sertifisert virksomhet
Adresse: Husbyberga 6
7506 Stjørdal
Fylke Trøndelag
Telefon:
Mobiltelefon: 47362676
Telefaks:
E-post Adresse: krankontroll@gmail.com
Web sider:
Virksomhetstype Opplæring/sakkyndig
Sertifisert av: Nemko AS
Sertifisering Opplæring: 903101
Sertifisering Sakkyndig: 903099
S1 / S2 S1
Uavhengighetstype C
Faglig leder Opplæring Jan Olav Flåen
Faglig leder Sakkyndig Jan Olav Flåen

Sertifiseringskategori Opplæring


Kategori Beskrivelse
C1
Teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn
C2
Rundt-svingende teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn
G1
Mobilkraner
G2
Tårnkraner
G3
Portal-/svingkraner
G4
Bro- / Traverskraner
G8
Lastebilkran
G11
Løfteredskap
T1
Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn
T2
Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn
T4
Motvektstruck t.o.m. 10 tonn
T8
Motvektstruck med gaffelarmer - løftekap. o. 10 tonn
M2
Gravemaskin - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk
M4
Hjullaster - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk)

Sertifiseringskategori Kontroll


Kategori Beskrivelse
G1
Mobilkraner
G4
Bro-/traverskraner
G7
Vinsjer/spill/talje
G8
Lastebilkraner
G10
Hånddrevne kraner
G12
Scenerigger, se undergruppe S
G20
Kraner - Andre - Beskrives: Fastmorntert hydraulisk kran
RX
Alle typer Løfteredskap
TX
Alle typer Løfte- og stablevogner
M2
Gravemaskin
M4
Hjul / Beltelaster
PX
Personløftere alle typer
P3
Personløfter - Andre
BX
Bergingsvogner - alt utstyr
SX
Alt utstyr (må i tillegg være godkjent innen andre aktuelle fagområder