www.sert555.no

Firmanavn: Hønefoss videregående skole
Sertifiseringsstatus Godkjent sertifisert virksomhet
Adresse: Postboks 3084 Risesletta
3501 HØNEFOSS
Fylke Buskerud
Telefon: 32 17 12 20
Mobiltelefon: 975 96 699
Telefaks: 32 17 12 35
E-post Adresse: erik.lysenstoen@bfk.no
Web sider: www.honefoss.vgs.no
Virksomhetstype Opplæring
Sertifisert av: Norsk Sertifisering AS
Sertifisering Opplæring: OP 017
Faglig leder Opplæring
Faglig leder Sakkyndig

Sertifiseringskategori Opplæring


Kategori Beskrivelse
T1
Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn
T2
Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn
T3
Svinggaffel og høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukkttruck t.o.m. 10 tonn
T4
Motvektstruck t.o.m. 10 tonn

Sertifiseringskategori Kontroll


Ingen klasser under kontroll