Sertifiseringsorgan

Om SGS

Kriterier

Kategorier

Søkesider

Ressurser

Kontakt oss

Linker

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over  sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter i Norge
.

 Koder for sertifisert sikkerhetsopplæring
Beskrivelse Kategori
Teleskoptruck C
Teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn C1
Rundt-svingende teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn C2
Løfteinnretninger for hengende last G
Mobilkraner G1
Tårnkraner G2
Portal-/svingkraner G3
Bro- / Traverskraner G4
Offshorekraner G5
Lastebilkran G8
Løfteredskap G11
Løfte og stablevogner for gods (truck) T
Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn T1
Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn T2
Svinggaffel og høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukkttruck t.o.m. 10 tonn T3
Motvektstruck t.o.m. 10 tonn T4
Sidelaster t.o.m. 10 tonn T5
Sidelaster med løftekapasitet o. 10 tonn T6
Portaltruck med løftekapasitet o. 10 tonn T7
Motvektstruck med gaffelarmer - løftekap. o. 10 tonn T8
Motvektstruck med permanent containeråk - løftekapasitet o. 10 tonn T8.1
Motvektstruck med permanent tømmerklo - løftekapasitet o. 10 tonn T8.2
Motvektstruck med teleskopisk bom - løftekapasitet o. 10 tonn T8.4
Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW M
Doser - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk) M1
Gravemaskin - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk M2
Veihøvel - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk) M3
Hjullaster - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk) M4
Gravelaster - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk) M5
Dumper - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk) M6

Koder for sertifisert sakkyndigkontroll

Beskrivelse Kategori
Løfteinnretninger for hengende last G
Alle typer Løfteinnretninger for hengende last GX
Mobilkraner G1
Tårnkraner G2
Portal-/svingkraner G3
Bro-/traverskraner G4
Vinsjer/spill/talje G7
Lastebilkraner G8
Kabelkraner G9
Hånddrevne kraner G10
Løst utstyr/løfteredskap, se fagområde R4 G11
Scenerigger, se undergruppe S G12
Kraner - Andre - Beskrives G20
Løfteredskaper R
Alle typer Løfteredskap RX
Kjetting R1
Fiber R2
Ståltaustropper R3
Løst utstyr (plateklyper, øyebolter, sjakler, stålkasser, pallegaffel) R4
Løfteåk R5
Annet utstyr R6
Løfte og stablevogner for gods (truck) T
Alle typer Løfte- og stablevogner TX
Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn T1
Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn T2
Svinggaffel, høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukktruck t.o.m. 10 tonn T3
Motvektstruck / Teleskoptruck T4
Sidelaster T5
Sidelaster med løftekapasitet o. 10 tonn T6
Portaltruck med løftekapasitet o. 10 tonn T7
Stortruck med løftekapasitet o. 10 tonn T8
Trucker - Andre (BESKRIVES) T20
Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW M
Alle typer Masseforflytningsmaskiner MX
Doser M1
Gravemaskin M2
Veihøvel M3
Hjul / Beltelaster M4
Gravelaster M5
Dumper M6
Masseforflytningamaskiner - Andre - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk) BESKRIVES M20
Personløftere P
Personløftere alle typer PX
Personløfter - Løftebord P1
Personløfter - Arbeidsplattform (bil eller tilhengermontert, samt selvgående) P2
Personløfter - Andre P3
Utstyr på bergingsvogner B
Bergingsvogner - alt utstyr BX
Bilkran B1
Vinsj B2
Redskap B3
Annet utstyr B4
Studio- og scenerigger, undergruppe S for G12 S
Alt utstyr (må i tillegg være godkjent innen andre aktuelle fagområder SX
Deler av riggen (må spesifiseres) S1
Hengestillas H
Alle typer Hengestillas HX
Klatrestillas K
Alle typer Klatrestillas for høyder o. 3 meter KX
Byggeplassheiser BH
Byggeplassheiser - alle typer BHX
Trallebaner TB
Alle typer Trallebaner TBX
 

Translate by Google

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene driftes av ASAS Sertifisering AS
Område sist oppdatert
Sunday 15-Oct-2023 11:02

Personvernpolicy