Sertifiseringsorgan

Om SGS

Kriterier

Kategorier

Søkesider

Ressurser

Kontakt oss

Linker

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over  sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter i Norge
.

 

 

Hva er SGS

SGS står for Samarbeids Gruppen for Sertifiseringsorganer og deltakelse i gruppen er eksklusiv for sertifiseringsorganer som er utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet i hht. forskriften Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område, §7-1 og §7-2. Sertifiseringsorganene skal ivareta at deres sertifiserte virksomheter arbeider i henhold til forskrift om administrative ordninger §8.1og §8.6

Om SGS
SGS har som sin viktigste oppgave å arbeide for at sertifiseringsorganene gjennomfører sertifiseringsprosessene på en enhetlig måte, der dokumentgjennomgang og besøk av revisor er vesentlige og obligatoriske elementer.

SGS skal påse at de sertifiserte virksomhetene til enhver tid følger de gjeldende normative dokumenter/opplæringsplaner som er lagt til grunn for sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll.

 

Translate by Google

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene driftes av ASAS Sertifisering AS
Område sist oppdatert
Sunday 15-Oct-2023 11:02

Personvernpolicy