Sertifiseringsorgan

Om SGS

Kriterier

Kategorier

Søkesider

Nyheter

Ressurser

Kontakt oss

Linker

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over  sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter i Norge
.

 

 

Hva er SGS

SGS står for Samarbeids Gruppen for Sertifiseringsorganer og deltakelse i gruppen er eksklusiv for sertifiseringsorganer som er utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet i hht. forskriften Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område, §7-1 og §7-2 og Samordningsrådets tilleggskriterier for de samme paragrafer. Sertifiseringsorganene skal ivareta at deres sertifiserte virksomheter arbeider i henhold til Forskrift om administrative ordninger §8.1og §8.6

Om SGS
SGS har som sin viktigste oppgave å arbeide for at sertifiseringsorganene gjennomfører sertifiseringsprosessene på en enhetlig måte, der dokumentgjennomgang og besøk av fag- og systemrevisor er vesentlige og obligatoriske elementer.

I hht. kommentarene til Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets områdes, §8-1 og 8-4 skal sertifiseringsorganene, med støtte i bransjen, være initiativtakere og sentrale aktører når det gjelder å etablere kvalifikasjonskrav for kontrollører, instruktører og sertifiserte virksomheter. Det er derfor naturlig at SGS engasjerer seg når det gjelder å godkjenne/videreutvikle planer som ligger til grunn for instruktør- og kontrolløropplæring. SGS skal forvisse seg om at de til enhver tid gyldige opplæringsplaner blir fulgt og lagt til grunn for opplæring før kompetansebevis som dokumentasjon på sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll blir utstedt.

 

Translate by Google

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene driftes av ASAS Sertifisering AS
Versjon 3 Område sist oppdatert
Saturday 03-Mar-2018 12:53

Personvernpolicy