Sertifiseringsorgan

Om SGS

Kriterier

Kategorier

Søkesider

Nyheter

Ressurser

Kontakt oss

Linker

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over  sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter i Norge
.

 

 

SØKESIDER:

OPPLÆRING:
Dersom du vil søke på Bedriftsnavn, postnummer eller poststed,eller du ønsker en totaloversikt, trykker du her.

Dersom du vil søke ut fra en bestemt kategori kombinert med poststed, trykker du her.

SAKKYNDIG:
Dersom du vil søke på Bedriftsnavn, postnummer eller poststed,eller du ønsker en totaloversikt, trykker du her.

Dersom du vil søke ut fra en bestemt kategor kombinert med poststed, trykker du her.

 

Translate by Google

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene driftes av ASAS Sertifisering AS
Versjon 3 Område sist oppdatert
Saturday 03-Mar-2018 12:53

Personvernpolicy