En oversikt fra https://sert555.no
.

Kunder tilhørende
Verify AS

Firmanavn Sted Fylke
GE Healthcare AS 4521 - Lindesnes Agder
Heldal Maskin AS 4790 - Lillesand Agder
Hunsfos Kompetansesenter AS 4700 - Vennesla Agder
Klasen Stropp & Kjetting AS 3236 - Sandefjord Vestfold
Subshore.no AS 5411 - Stord Vestland
T. Kvalvåg Inspeksjon 4327 - Sandnes Rogaland
Utstyrskontrollen - Hans Rune Horne 3320 - Vestfossen Buskerud

 

 
 

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tillhører i sin helet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene driftes av ASAS Sertifisering AS
Versjon 3 Område sist oppdatert
Friday 26-Jan-2024 15:32