Hovedsiden

Opplæring

Sakkyndig

 

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter

Kriterier for sakkyndig kontroll:

Samordningsrådet har utarbeidet utfyllende normative bransjekrav for sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr etter Forskrift om utførelse av arbeid - 1357 (Best.nr.: 703). Forskriften med veiledning stiller funksjonskrav og i dokumentene som ligger på denne siden er disse kravene utdypet etter mandat fra Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet  sertifiserer SAKKYNDIG VIRKSOMHET etter Samordningsrådets bransjekrav.

Les bransjekrav her 

Sakkyndig Virksomhet utfører kontroll etter Samordningsrådets bransjekrav

Les Normene her  (Nye normer 28/1-2013)

 

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene er utarbeidet og driftes av ASAS Sertifisering AS
Versjon 4 13 March, 2016