Hovedsiden

Opplæring

Sakkyndig

 

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter

Kriterier for sakkyndig kontroll:

Det er utarbeidet utfyllende normative bransjekrav for sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr etter forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om administrative ordninger.

Les bransjekrav her 

Les Normene her       (Norm av 28/1-2013)

 

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene er utarbeidet og driftes av ASAS Sertifisering AS
Versjon 4 18 September, 2023