Sertifiseringsorgan

Om SGS

Kriterier

Kategorier

Søkesider

Nyheter

Ressurser

Kontakt oss

Linker

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over  sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter i Norge
.

Denne siden gir kun informasjon om virksomheter som er sertifisert etter Arbeidstilsynets regelverk,  forskrift om administrative ordninger og forskrift om utførelse av arbeid. Sertifiseringsordningen gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs og for virksomheter på landanlegg.
Kategoriene G5 og G6 omfattes ikke av forskrift om administrative ordninger og forskrift om utførelse av arbeid. 

SERTIFISERINGSORGAN

ASAS Sertifisering AS
Thorøyaveien 21, 3209 Sandefjord
Internett: http://www.asassert.no
E-post: asas@asassert.no

Tlf: 33060500
Se alle kunder

Nemko AS
Postboks 73 Blindern, N-0314 Oslo
Internett: http://www.nemko.com
E-post: info@nemko.com

Tlf: 22960330
Se alle kunder

Norges miljø-og biovitenskapelige Universitet
Postboks 5003, 1432 Ås.
E-post:egil.stemsrud@nmbu.no
Tlf: 67230000
Se alle kunder

Norsk Sertifisering AS
Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
Internett: http://www.norsksertifisering.no
E-post:
frode@norsksertifisering.no
Tlf: 67526015
Se alle kunder

Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS
Postboks
4320, 4082 Stavanger
Bes
øk: Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
Internett: www.sertifiseringsorganet.no
E-post:
post@sertifiseringsorganet.no
Tlf.
51891487
Se alle kunder

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS
Postboks 1270 Sluppen, 7462 Trondheim
Internett:http://www.sertifisering.no
E-post: Ole.Kristian.Vik@teknologisk.no eller mst@ti.no
Tlf: 22865000
Se alle kunder

SGS´SEKRETARIAT
Nemko AS
Postboks 73 Blindern, N-0314 Oslo
Internett: http://www.nemko.com
E-post: info@nemko.com

Tlf: 22960330

 

Denne databasen inneholder 227 sertifiserte Opplæringsvirksomheter, og 610 Sakkyndige virksomheter.

 

 

 

 

Translate by Google

 

 

 


Dette webområdet gir deg en oversikt over virksomheter som driver sertifisert sikkerhetsopplæring og sertifisert sakkyndig kontroll relatert til utstyr som er nevnt i §10-3 og 13-1 i Forskrift om utførelse av arbeid (best. nr. 703).

Alle virksomheter som har kontrakt med et sertifiseringsorgan er listet opp. Virksomhetene i oversikten er sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT), og de skal tilfredsstille kravene i forskriften: Forskrift om administrative ordninger (best.nr. 706) §7-1 og 7-2.

Vi håper du har nytte av databasen og håper du melder tilbake til oss dersom du har kommentarer. Dette gjør du enklest ved å benytte skjemaet du finner under linken "Kontakt oss" til venstre på denne siden.

Siste fra nyheter:

15.06.2018 Gjennomføring av kurs i sertifisert sikkerhetsopplæring i modul 1, 2 og 3

15.06.2018 PRESISERING vedr. gyldighet modul 1.1 ved sertifisert sikkerhetsopplæring.

27.04.2018 Høring kravspesifikasjon for e-læring og simulator

Høringsdokumenter vedrørende e-læring og simulator.

01.03.2017 Bruk av solskjermingsfilm i maskiner

Arbeidstilsynets uttalelser om bruk av solskjermingsfilm i maskiner

20.10.2015 Referat fra Arbeidstilsynets fagforum

Den 20.10.2015 ble det avholdt møte i Arbeidstilynets fagforum for arbeidsutstyr. Les referatet her.

 

 

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene driftes av ASAS Sertifisering AS
Versjon 3 Område sist oppdatert
Tuesday 24-Sep-2019 21:20

Personvernpolicy