Sertifiseringsorgan

Om SGS

Kriterier

Kategorier

Søkesider

Ressurser

Kontakt oss

Linker

 

 

 

www.sert555.no
SGS´ landsdekkende register over  sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter i Norge
.

Denne siden gir kun informasjon om virksomheter som er sertifisert etter Arbeidstilsynets regelverk,  forskrift om administrative ordninger og forskrift om utførelse av arbeid.  

SERTIFISERINGSORGAN

ASAS Sertifisering AS
Thorøyaveien 21, 3209 Sandefjord
Internett: http://www.asassert.no
E-post: asas@asassert.no
Tlf: 33060500
Se alle kunder

Nemko Scandinavia AS
P
ostboks 91, 1324 Lysaker, Norway
Besøk: Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker
Internett: http://www.nemko.com
E-post: info@nemko.com
Tlf: 22960330
Se alle kunder

Norges miljø-og biovitenskapelige Universitet
Postboks 5003, 1432 Ås.
E-post:egil.stemsrud@nmbu.no
Tlf: 67230000
Se alle kunder

Norsk Sertifisering AS
Postboks 9355 Grønland, 0135 Oslo
Besøk:
Schweigaardsgate 10 3. etg., 0185 Oslo
Internett: http://www.norsksertifisering.no
E-post: inger.jakobsen@norsksertifisering.no
Tlf: 67526015
Se alle kunder

Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS
Postboks
4320, 4082 Stavanger
Bes
øk: Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
Internett: www.sertifiseringsorganet.no
E-post: post@sertifiseringsorganet.no

Tlf.
51891487
Se alle kunder

Kiwa AS
Postboks 1270 Sluppen, 7462 Trondheim
Internett:http://www.sertifisering.no
E-post:
ole.kristian.vik@kiwa.com
Tlf: 22865000
Se alle kunder

Verify AS
Besøk: Vassbotten 15A, 4313 Sandnes
Post: PB. 46, 4801 Arend
al
Internett: verify.no
E-post: audun@verify.no
Tlf.
90546724
Se alle kunder

SGS´SEKRETARIAT
Kiwa AS
Postboks 1270 Sluppen, 7462 Trondheim
E-post: ole.kristian.vik@kiwa.com
Tlf:
22865000

 

Denne databasen inneholder 230 sertifiserte Opplæringsvirksomheter, og 624 Sakkyndige virksomheter.

 

 

 

 

Translate by Google

 

 

 


Dette webområdet gir deg en oversikt over virksomheter som driver sertifisert sikkerhetsopplæring og sertifisert sakkyndig kontroll relatert til utstyr som er nevnt i §§10-3 og 13-1 i forskrift om utførelse av arbeid.

Alle virksomheter som har kontrakt med et sertifiseringsorgan er listet opp. Virksomhetene i oversikten er sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT), og de skal tilfredsstille kravene i forskriften: forskrift om administrative ordninger §§7-1 og 7-2.

Vi håper du har nytte av databasen og håper du melder tilbake til oss dersom du har kommentarer. Dette gjør du enklest ved å benytte skjemaet du finner under linken "Kontakt oss" til venstre på denne siden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvert enkelt sertifiseringsorgan er ansvarlig for de data som gjelder de virksomhetene som sertifiseringsorganet har sertifisert.
Opphavsrett til sidene og opplysninger her tilhører i sin helhet SGS.
Kopier av sidene, eller opplysninger herfra tillates ikke brukt uten spesiell godkjennelse.

Disse sidene driftes av ASAS Sertifisering AS
Område sist oppdatert
Friday 12-Jan-2024 7:34

Personvernpolicy